Mata Pelajaran Yang Ditawarkan Di SMK Majakir Papar

BIDANG

MENENGAH RENDAH

MENENGAH ATAS

PRA-UNIVERSITI

BAHASA

B. MELAYU

B. INGGERIS

B. ARAB

B. MELAYU

B. INGGERIS

B. ARAB

EST

B. MELAYU

PENGAJIAN AM

MUET

SAINS SOSIAL/ KEMANUSIAAN

SEJARAH

GEOGRAFI

PEND. ISLAM

PEND. MORAL

PJK

PSK

PSV

SEJARAH

GEOGRAFI

PEND. ISLAM

PEND. MORAL

PJK

PSK

PSV

TASAWUR ISLAM

SEJARAH

GEOGRAFI

SENI VISUAL

KESISASTERAAN MELAYU

TEKNIK & VOKASIONAL

KEM. HIDUP

KT

PK

ERT

SP

PRINSIP PERAKAUNAN

EKOMONI ASAS

PERDAGANGAN

EKONOMI ASAS

ICT

EKONOMI

PENGAJIAN

PERNIAGAAN

SAINS & MATEMATIK

SAINS

MATEMATIK

FIZIK

KIMIA

BIOLOGI

MATEMATIK TAMBAHAN

MATEMATIK

SAINS TERAS

MATEMATIK T

KIMIA

BIOLOGI