INFO GURU DAN AHLI KUMPULAN PELAKSANA (AKP) SEKOLAH 2016

GURU / AKP

LELAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

GURU

27

64

91

AKP

6

8

14

ANALISIS KUMPULAN PERKHIDMATAN GURU 2016

KUMPULAN

LELAKI PEREMPUAN

JUMLAH

SISWAZAH (DG 54)

1 0 1
SISWAZAH (DG 52) 2 0

2

SISWAZAH (DG 48)

7 8 15
SISWAZAH (DG 44) 7 38

45

SISWAZAH (DG 42)

2 0 2
SISWAZAH (DG 41) 7 18

25

BUKAN SISWAZAH

1 0 1
JUMLAH 27 64

91

ANALISIS AHLI KUMPULAN PELAKSANA 2016

JAWATAN

GRED LELAKI PEREMPUAN

JUMLAH

Ketua Pembantu Tadbir

N22 1 0 1
Pembantu Tadbir N22 0 1

1

Pembantu Tadbir

N17 1 2 3

Penyelia Asrama

N17 0 1

1

Pembantu Makmal C22 1 1

2

Juruteknik Komputer

FT17 1 0 1
Pembantu Am Pejabat N4 0 3

3

Pemandu Kenderaan Bermotor

R3 2 0

2

JUMLAH

6 8

14

 ANALASIS PELAJAR MENGIKUT KAUM

KAUM

LELAKI PEREMPUAN

JUMLAH

Melayu 46 40 86
Cina 4 9 13
India 4 0 4
Bumiputera Sabah 39 48 87
Bajau 151 144 295
Dusun 27 32 59
Murut 0 4 4
Suluk 7 3 10
Brunei 122 148 270
Kedayan Sabah 12 34 46
Lundayeh 0 1 1
Rungus 0 2 2
Sungai 1 1 2
Bumiputera Sarawak 1 0 1
Iban 0 2 2
Kayan 0 1 1
Bukan Warganegara 0 1 1
Filipinos 3 4 7
Siam 1 0 1
Lain-Lain 27 17 44
Banjar 1 0 1
Jawa 0 1 1
Eurasian 1 0 1
Bugis 1 1 2
Jumlah 496 553 1049

ANALISIS PELAJAR MENGIKUT AGAMA

AGAMA LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
Islam

449

489

938

Kristian

47

62

109

Buddha

0

1

1

Puak / Suku

0

1

1

Jumlah

496

553

1049

ANALISIS PELAJAR MENGIKUT JANTINA 

JANTINA

LELAKI

PEREMPUAN JUMLAH
496 553

1049

Dikemaskini pada 24 Februari 2016