KEBIJAKSANAAN NILAI KEMANUSIAAN

Di bawah lambang yang satu,

Belajar hidup untuk berjasa,

Ilmu pengetahuan ditambah,

Kebijaksanaan nilai kita.

 

Korus :

Marilah kita bersama-sama berjuang,

Membina masa depan yang gemilang,

Taat setia dan kejujuran,

Demi perpaduan bangsa.

 

Usaha tangga kejayaan,

Tekun sabar di semua bidang,

Imej sekolah tetap dijaga,

Sekolah Majakir maju jaya

 

Ciptaan : En. Benedict Oliver

Muzik     : Unit Muzik dan Kebudayaan JPS.