01.  Unit Kantin

02.  Unit Disiplin

03.  Unit Asrama

04.  Unit Biasiswa

05.  Unit Kesihatan

06.  Unit Keselamatan

07.  Unit Skim Pinjaman Buku Teks

08.  Unit Kebersihan Dan Keceriaan

09.  Unit Aplikasi Pengkalan Data Murid