BIDANG KURIKULUM

TOV DAN ETR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SMK MAJAKIR 2017

BIL

MATA PELAJARAN TOV ETR 2017 GPMP 2016
1 Bahasa Melayu

2

Bahasa Inggeris

3

Sejarah
4 Sains

5

Pendidikan Islam
6 Matematik

7

Matematik Tambahan

8

Fizik
9 Kimia

10

Biologi
11 Prinsip Akaun

12

Perdagangan
13 Ekonomi Asas

14 Ekonomi Rumah Tangga

15

Pendidikan Moral

16

Pendidikan Seni
17 Teknologi Maklumat

18 Kesusasteraan Melayu

19

Tasawur Islam
20 Sains Sukan

21

Geografi
22 Bahasa Arab

Gred Purata Sekolah (GPS) = 

=========================================================================

BIDANG HAL EHWAL MURID (HEM)

PERATUS KEHADIRAN MURID KE SEKOLAH MENGIKUT BULAN 2017

BULAN

PERATUS KEHADIRAN (%)

STATUS PENCAPAIAN

(KPI 95%)

Januari

Februari

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

September

Oktober

November

Key Performance Indicator (KPI) kehadiran murid yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah 95% ke atas.