KETUA UNIT AKADEMIK (E2)

yarabah

Pn. Yarabah Gapar

KETUA UNIT KOKURIKULUM (E3)

norhisam

En. Noorhisam Othman

KETUA UNIT HAL EHWAL PELAJAR (E4)

dariah

Pn. Dariah Jawatin

KETUA UNIT PENYELIDIKAN (E5)

noor aaninah2

Pn. Noor Aainah Ag. Jaafar

KETUA UNIT KEMANUSIAAN (E6)

suhaimi2

En. Suhaimi Mohd. Said

KETUA UNIT PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN (E7)

murshid

En. Mursyid Soadik